File 15-2-2018, 1 06 00 PM.jpeg
Shop
sold out

Pictionary 猜猜畫畫 香港金裝特別版

150.00

呢款經典遊戲堅係PARTY必備,每組揀個人出黎抽卡,之後係限時內畫出地點顏色之題目俾隊友猜,估中就可以擲骰移動去新地點,估唔到就開放搶答,最先去到終點。

Add To Cart
File 15-2-2018, 1 06 00 PM.jpeg